Konkurs im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i pracę magisterską dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory.

Joanna Matejko Competition for the best PhD and master’s thesis on the topic of international migration from and to Poland and the Polish diasporaRegulamin/Regulations

29.03.2023 Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród w Konkursie im. Joanny Matejko na najlepsze prace dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory

W kategorii najlepsza rozprawa doktorska

Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody Pani dr Paulinie Szydłowskiej-Klakla (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii) za pracę „Proces akulturacji polskich rodziców i ich dzieci mieszkających w Hiszpanii. Perspektywa Poszerzonego Modelu Akulturacji Relatywnej(RAEM)” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej oraz prof. Marisol Navas Luque i dr Weroniki Kałwak.

W kategorii najlepsza praca magisterska

Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody Pani mgr Julii Sojce (London School of Economics and Political Science, Department of Social Policy) za pracę „Decentring transnational identity in the conceptualization of a diaspora: The case of ‘Women’s Strike’ and Polish migrants’ feminist collectives” napisanej pod kierunkiem dr Isabel Shutes.


Protokół 2022

19. grudnia 2022 r. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 7. ust. 2. regulaminu konkursu, mając na uwadze wyjątkowo dużą liczbę prac konkursowych, Zarząd Fundacji, przy akceptacji Dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami UW, podjął uchwałę wydłużającą czas na ocenę i przesunął termin ogłoszenia decyzji Kapituły na 1. kwietnia 2023 r. Nowy regulamin dostępny pod linkiem powyżej.

30. listopada 2022 r. zakończył się nabór prac w bieżącej edycji Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i pracę magisterską dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Organizatorzy konkursu z radością informują o rekordowej liczbie zgłoszeń. Łącznie wpłynęło 26 prac - 13 doktorskich i 13 magisterskich.

10. czerwca 2022 r. Fundacja ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i pracę magisterską dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Fundacja wydłuża termin nadsyłania zgłoszeń do 30.11.2022 roku

Celem konkursu jest wsparcie badaczy zajmujących się tematyką migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, będących na wstępnym etapie kariery naukowej oraz promocja wyników ich prac naukowych.

Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki imigracyjnej tego kraju.

Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji.

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami


Członkowie Kapituły:

prof. dr hab. Marek Okólski (Przewodniczący Kapituły)

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

prof. dr hab. Krystyna Slany

prof. dr hab. Dariusz Stola

dr hab. Magdalena Lesińska

dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr

dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM

dr hab. Brygida Solga, prof. PO

dr hab. Paweł Kaczmarczyk

dr Łukasz Krzyżowski
15. grudnia 2021 r. Zgodnie z § 4 pkt. 2. Regulaminu konkursu organizatorzy Konkursu im. Joanny Matejko podjęli decyzję o nieprzyznawaniu nagrody w bieżącej edycji konkursu.

( In accordance with § 4 point 2 of the Regulations, the organisers of the Joanna Matejko Competition have decided not to award the prize in the current edition.)

Lista laureatów poprzednich edycji konkursu