KONTAKT/CONTACT:

Kontakt Picture

Napisz/WRITE:

ul. Pasteura 7
02-093 Warszawa

lub/OR:

kontakt(AT)obmf.pl

Facebook: Facebook Logo

Wspieraj nas/DONATE:

FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI

ul. Siewierska 11 m 5/6
02-360 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
KRS nr 0000399863
NIP 7010318457
REGON 145848090
Konto: Alior Bank 85 2490 0005 0000 4500 2509 1002