FUNDACJA OśRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI wspiera badaczy migracji, popularyzuje ich wiedzą naukową i przekłada ją na zastosowanie praktyczne.

Fundacja została zarejestrowana jesienią 2011 roku. Jej założycielami są prof. dr hab. Marek Okólski, dr hab. Paweł Kaczmarczyk i dr Magdalena Lesińska.

OBMF zajmuje się realizacją projektów badań interdyscyplinarnych kierowanych do społeczeństwa, oraz takich, w których dane i wiedza ekspertów z Polski i z zagranicy przekłada się na ich praktyczne zastosowanie.

Jednym z najważniejszych działań, jakie realizuje OBMF, jest podjęcie otwartego publicznego dialogu na tematy związane z migracjami w kontekście sytuacji demograficznej i społecznej Polski oraz poszukiwanie odpowiedzi na najbardziej nurtujące problemy i pytania związane z procesami migracyjnymi. Inicjujemy i wspieramy badania i działania naukowe oraz przygotowujemy niezależne ekspertyzy i publikacje, zgodnie z celem Fundacji, jakim jest popularyzacja wiedzy na temat migracji w jej rżnych wymiarach i kontekstach.

Spodziewamy się, iż w wyniku podjętych przez nas działań przyczynimy się do zwiększenia poziomu wiedzy i zrozumienia fenomenu procesów migracyjnych wśród administracji, decydentów politycznych oraz opinii publicznej w Polsce.