Projekt "Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych: Warszawa"

EN UA RU VIET

Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami UW rozpoczyna realizację projektu pt. Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych: Warszawa

Partnerem w projekcie jest Urząd m.st. Warszawy, reprezentowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej, w którego strukturze działa Zespół Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców

Okres realizacji projektu: 10.2021-05.2023

Projekt ma na celu diagnozę i monitoring oraz podjęcie działań edukacyjnych i rzeczniczych, nakierowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz zapewnienie równego dostępu cudzoziemców (migrantów) do usług publicznych na terenie Warszawy.

Projekt jest finansowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy , finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt otrzymał finansowanie w ramach II konkursu na projekty tematyczne, w obszarze: prawa człowieka.

NASZE DZIAŁANIA

ZESPÓŁ

MATERIAŁYLOGO EOG