LOGO EOG

Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w Polsce. Budzi skrajne emocje i konflikty oraz jest dużym wyzwaniem w społeczności ogólnopolskiej i środowisk lokalnych, jest krzywdzący dla mieszkańców strefy przygranicznej, a w dalszej perspektywie dla mieszkańców Polski, która zgodnie z najnowszymi doniesieniami OECD staje się państwem imigracyjnym, z największą w grupie państw OECD liczbą migrantów czasowych. Nie sprzyja to budowaniu spójności społecznej i społeczności funkcjonujących w oparciu o szacunek dla swojej odmienności. Ta kontrowersyjność jest ogromnym wyzwaniem, ponieważ temat ten uległ już procesom polaryzacji, upolitycznieniu i stał się przedmiotem działań dezinformujących. Naukowy dyskurs, pokazujący sytuację w sposób zobiektywizowany, jest wciąż postrzegany jako wartościowy i powiązany z autorytetem nauki.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny .

CELE

ZESPÓŁ

MATERIAŁY

Naszymi partnerami są organizacje z uznanym dorobkiem w działaniach edukacyjnych, popularyzatorskich i badawczych, mocno zakorzenione lokalnie i z doświadczeniem w komunikacji popularnonaukowej. Partnerzy w projekcie to:

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab

Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, oddział terenowy w Białowieży

Fundacja na Rzecz Kultury "Walizka"


Nasze działania patronatem medialnym objęli: Krytyka Polityczna, OKOpress i Radio TOK FM


TOK FM Krytyka Polityczna TOK FM